Regulamin  • Przy przyjęciu sprzętu do serwisu wystawiany jest dokument przyjęcia – rewers. Oryginał dokumentu potwierdzającego przyjęcie Zlecenia Serwisowego jest jedynym dokumentem pozwalającymi na odbiór sprzętu z serwisu. Przy odbiorze sprzętu z serwisu dokument jest zwracany wystawcy.


  • Diagnoza powierzonego urządzenia zostanie przeprowadzona wyłącznie pod kątem usterki podanej przez Klienta. Diagnoza uszkodzenia jest usługą bezpłatną, również w przypadku rezygnacji Klienta z dalszych czynności serwisowych. Pisemna ekspertyza sprzętu zgłoszonego do naprawy płatnej lub pogwarancyjnej jest odpłatna.


  • Każdy Klient firmy NTBserwis oddający sprzęt do naprawy jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Niniejszy regulamin jest umową, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i jednocześnie reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu.


  • Klient, podając dane osobowe, oświadcza, że są one zgodne z prawdą i zgodnie z Art. 23.1. ustawy o ochronie danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  NTBserwis w celu wywiązania się z umowy.


  • Korespondencja i wymiana informacji odbywa się wyłącznie ze zlecającym naprawę, którego dane widnieją na dokumencie przyjęcia.


  • NTBserwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych  z dysków twardych i innych nośników przekazanych ze sprzętem do naprawy. Zalecamy, aby Klient zlecając podjęcie działań serwisowych sprzętu komputerowego wykonał kopię zapasową danych znajdujących się na dysku.


  • NTBserwis udziela 3-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę naprawy licząc od daty zakończenia naprawy. Wymienione części posiadają gwarancję producenta lub dostawcy (gwarancja od 3 do 24 miesięcy).


  • Ze względu na specyfikę technologii SMD i BGA na płytach głównych, próby naprawy i/lub regeneracji tego typu układów elektronicznych nie zawsze są skuteczne. NTBserwis zastrzega możliwość zwrotu Klientowi nienaprawionego sprzętu o odmiennych objawach niż przy przyjęciu.
ZADZWOŃ: 0 692 813 099 (Orange)
0 503 703 533 (Play)